moje artykuły

Etap swoistej mowy dziecięcej – 6 i 7-latki

Etap swoistej mowy dziecięcej ma swój koniec po ukończeniu siódmego roku życia. U dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym bardzo wyraźnie dostrzeżemy wszelkie opóźnienia lub zaniedbania w rozwoju mowy z poprzednich okresów. Konieczne jest wówczas podjęcie systematycznej terapii logopedycznej.

Na tym etapie dziecko posługuje się już swobodnie mową, ale proces rozwoju języka jest nadal kontynuowany. Przede wszystkim w szkole, gdzie nauka skoncentrowana jest na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodne i poprawne wypowiadanie się w mowie i piśmie.

Co nowego u 6 i 7-latka?

 • duże zainteresowanie światem i zjawiskami w nim zachodzącymi powoduje, że intensywnie wzbogaca się słownik dziecka, a tym samym następuje wzrost rozumienia,

 • wypowiada się pełnymi i złożonymi zdaniami, coraz bardziej poprawna gramatycznie,

 • używa wszystkich części mowy,

 • potrafi poprawnie wymawiać wszystkie dźwięki, nawet te trudne do opanowania tzn. sz, cz, ż, dż, r,

 • pojawia się świadomość językowa – dziecko zauważa pomyłki słowne,

 • potrafi przekazać werbalnie swoje uczucia, myśli i pragnienia.

Co wzbudzi niepokój?

 • brak realizacji głosek szeregu szumiącego: sz, cz, ż, dż,
 • seplenienie, czyli wsuwanie języka między zęby podczas mówienia,
 • mylenie szeregu szumiącego z syczącym lub ciszącym np. zamiast sok mówi szok, zamiast cały mówi czały, zamiast coś mówi cos lub cosz itp.,
 • nie wypowiadanie głoski „r” i zastępowanie jej głoską „j” (w wieku 6 lat głoska „r” może jeszcze nie występować, powinna być jednak zastępowana przez głoskę „l”; istotne są również ćwiczenia profilaktyczne),
 • nieprawidłowa realizacja innych głosek polskiego systemu językowego,
 • mowa bełkotliwa i niewyraźna,
 • nie wymawianie głosek dźwięcznych, a także zastępowaniueich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi np. daj – taj, dzbanek – cpanek, telewizja – telefisja, itp.

Dlaczego ważna jest szybka interwencja i wczesna profilaktyka?

Mówienie oraz sposób artykułowania głosek z czasem staje się nawykiem. Nawyk to rutynowe, pozbawione refleksji działanie, którego bardzo trudno jest oduczyć. Dlatego im wcześniej zainterweniujemy, szybciej skorygujemy nieprawidłowe realizacje głosek.

 W przypadku wątpliwości związanych z rozwojem mowy  u Państwa dzieci zapraszam na bezpłatne konsultacje e-mail pod adresem: [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.szaja.pl .

 

separator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.