"Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg do tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
I, jak zwykł mawiać już ktoś inny,
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny."

Czesław Miłosz
o mnie

Poznaj mnie

Jestem  wykwalifikowanym specjalistą z zakresu logopedii i neurologopedii, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki oraz trenerem grafomotoryki. Specjalizacje, które złożyły się na moje wykształcenie  pozwoliły mi zdobyć  niezbędne doświadczenie do pracy terapeutycznej, a także łączyć wiedzę pedagogiczną z neurologopedyczną, co  niewątpliwie pozytywnie przekłada się na efekty terapii. Efektywna pomoc drugiemu człowiekowi motywuje mnie do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy. Osobiście – praca ta daje mi mnóstwo satysfakcji, pozwala  mi się rozwijać i spełniać. Moje pozytywne usposobienie powoduje, że szybko nawiązuję dobre relacje z drugim człowiekiem. Uważam to za coś wyjątkowego i niepowtarzalnego.

W trosce o bliskich

Jeżeli odwiedzasz tę stronę z pewnością jesteś pełen troski o bliską Tobie osobę.

 • Jeżeli dostrzegasz u niej  problem z komunikacją językową i artykułowaniem słów, niezależnie od wieku…
 • Jeżeli nie masz pewności, czy  mowa rozwija się prawidłowo…
 • Jeżeli mówi, ale chcesz by mówiła wyraźniej, zrozumialej, głośniej…
 • Jeżeli dostrzegasz inne problemy w kluczowych kompetencjach (czytanie, pisanie) lub problemy natury poznawczej…

Zapraszam do współpracy!

 

 

jak pracuję

Terapia

Oferuję terapię z dojazdem do Państwa domu na terenie powiatu krapkowickiego. Pomagam zmierzyć się z różnymi przeciwnościami w obrębie mowy i myślenia zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Moją misją jest usprawnianie komunikacji językowej na każdym etapie życia. Godziny spotkań logopedycznych dostosowuję  indywidualnie. Warto pamiętać, że wcześnie podjęta terapia zwiększa jej skuteczność.

 

Mobilny gabinet

 • z myślą o dziecku z dużymi dysfunkcajmi, niepełnosprawnościami
 • z myślą o dziecku, które w swoim domu czuje się pewnie i bezpiecznie
 • z myślą o rodzicach, którzy nie zawsze mają czas i możliwość przywieźć dziecko na terapię
 • z myślą o osobach starszych, których stan zdrowia znacznie utrudnia poruszanie się

Indywidualne podejście

Metody pracy dobieram odpowiednio do potrzeb i możliwości, a także zainteresowań danej osoby. Dysponuję profesjonalnym zapleczem pomocy terapeutycznych. W swojej pracy biorę odpowiedzialność terapeutyczną za Pacjenta, dlatego nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie na szkoleniach, kursach oraz współpracując z innymi specjalistami.

 

oferta

Diagnoza logopedyczna

Kompleksowa diagnoza logopedyczna obejmuje wywiad, badanie właściwe odpowiednio dobranym kwestionariuszem bądź testem, opinię diagnostyczną oraz dalsze zalecenia terapeutyczne. Należy pamiętać, że diagnoza logopedyczna często wiąże się z koniecznością kontaktu i konsultacji z innymi specjalistami, dlatego logopeda współpracuje z ortodontą, laryngologiem, foniatrą, psychologiem lub pedagogiem.

Indywidualne zajęcia logopedyczne

Dla dzieci

 • z opóźnionym rozwojem mowy, które nie posługują się mową w stopniu prawidłowym dla ich wieku
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (o typie afazji) i zaburzeniami mowy o typie dyzartii
 • z wadami wymowy

Dla dorosłych

 • z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu
 • w schorzeniach neurologicznych (np. choroba Parkinsona, SM)
 • trening funkcji poznawczych

Cennik

Koszt świadczonych przeze mnie usług terapeutycznych ustalany jest indywidualnie. Uzależniony jest m.in. od ilości godzin w miesiącu, a także od odległości dojazdu do domu pacjenta.

 

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu
 • zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją

Terapia ręki

Zajęcia dla dzieci od 3. roku życia u których występują trudności w zakresie: postawy ciała, wzmożonego lub obniżonego napięcia kończyn górnych, wykonywania codziennych czynności samoobsługowych (ubieranie się, zapinanie guzików, jedzenie), zabaw manualnych (lepienie z plasteliny, układanie klocków), grafomotoryki (nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego podczas malowania lub pisania), kontroli wzrokowo-ruchowej oraz koordynacji ruchowej.

 

kontakt

Dane kontaktowe

Malwina Szaja

Terapia neurologopedyczna i pedagogiczna

Napisz do mnie